INTER-CONTINENTAL EDUCATION CONSULTING
Công ty Tư Vấn Giáo Dục Liên Lục Địa

Canada PR Visa - QIIP

ICEC tư vấn và hỗ trợ Quý Khách Hàng trong tất cả các chương trình PR của Canada, bao gồm Federal Skilled Workers, Federal Skilled Trades, Canadian Experience Class, PNP và tất cả các chương trình visa cho doanh nhân và nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng chuẩn bị hồ sơ với cơ hội thành công cao nhất cho kế hoạch Canada PR visa của Quý Khách Hàng và gia đình.

Canada PR Visa (Visa thường trú nhân Canada) chương trình Đầu Tư Định Cư Quebec (Quebec Immigrant Investor Program – QIIP).

Chỉ tiêu cho chương trình Đầu tư định cư Quebec năm 2015 là 1.750 hồ sơ, trong đó 70% dành cho nhà đầu tư Trung Quốc và 30% cho nhà đầu tư từ các nước khác. Chỉ tiêu này được giao cho các tổ chức môi giới được cấp phép tại Quebec. Nhà đầu tư phải đảm bảo có được 1 vị trí trong số chỉ tiêu còn lại như đã nêu trên trước khi nộp hồ sơ.

Đợt 1 nhận hồ sơ cho chương trình Đầu tư định cư Quebec năm 2015 đã đóng lại. Tổng số hồ sơ nộp đợt 1 đạt 50% chỉ tiêu. Đợt nhận hồ sơ thứ 2 sẽ bắt đầu từ 31/8/2015 đến 1/1/2016 hoặc sớm hơn nếu hồ sơ nộp về đạt đủ chỉ tiêu còn lại của năm nay.

Điều kiện xin PR visa qua chương trình QIIP như sau:

  • Nhà đầu tư có tổng tài sản trị giá ít nhất CAD$1.600.000.
  • Nhà đầu tư có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong vòng 5 năm vừa qua.

Qui trình xét cấp PR Visa chương trinh QIIP như sau:

  • Nộp đơn xin thường trú nhân cho nhà đầu tư và gia đình
  • Nộp giấy tờ chứng minh trong vòng 60 ngày
  • Tham dự phỏng vấn tại Hongkong hoặc Quebec
  • CSQ được cấp (và chuyển tiền đầu tư)
  • Nộp hồ sơ lên cấp liên bang
  • Khám sức khỏe
  • Cấp PR

Thời gian xét đơn đến khi có CSQ là 8 tháng. Khi có CSQ, nhà đầu tư và gia đình đã có thể sang Quebec.

ICEC hân hạnh đồng hành cùng Quý Khách Hàng chuẩn bị bước khởi đầu
thành công cho cuộc hành trình đến một tương lai an toàn và tươi sáng.