INTER-CONTINENTAL EDUCATION CONSULTING
Công ty Tư Vấn Giáo Dục Liên Lục Địa

Canada PR Visa - Express Entry

ICEC tư vấn và hỗ trợ Quý Khách Hàng trong tất cả các chương trình PR của Canada, bao gồm Federal Skilled Workers, Federal Skilled Trades, Canadian Experience Class, PNP và tất cả các chương trình visa cho doanh nhân và nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng chuẩn bị hồ sơ với cơ hội thành công cao nhất cho kế hoạch Canada PR visa của Quý Khách Hàng và gia đình.

Chương trình định cư Canada dành cho người có kỹ năng Skilled immigrants (Express Entry)

Nếu bạn đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của một trong các chương trình sau đây, bạn và gia đinh có thể xin visa định cư Canada qua cổng Express Entry.

1/ Federal Skilled Worker Program:

  • Bạn có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong vòng 10 năm qua, trong danh sách ngành nghề kỹ năng 0, A hoặc B trong bảng National Occupational Classification (NOC) 2011 của Canada.
  • Bạn phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu tương đương với Canadian Language Benchmark (CLB) 7.
  • Tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc chứng chỉ, bằng cấp sau bậc trung học ở Canada (hoặc tương đương).
  • Các yếu tố khác được xét đến ngoài các điều kiện tối thiểu nêu trên là: kỹ năng ngoại ngữ (một trong hai ngôn ngữ chính thức ở Canada), tuổi tác, có lời đề nghị làm việc ở Canada (job offer), và khả năng thích nghi của bạn và gia đình.
  • Điểm đạt để nộp hồ sơ là 67/100.

2/ Federal Skilled Trades Program:

  • Bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành nghề đòi hỏi có kỹ năng trong vòng 5 năm qua, thuộc NOC 2011 nhóm ngành 72, 73, 82, 92, 632, 633.
  • Bạn nhận được lời đề nghị làm việc (job offer) toàn thời gian ít nhất 1 năm từ một công ty tại Canada hoặc bạn có chứng chỉ nghề Canada trong ngành đó.
  • Bạn có trình độ ngoại ngữ tối thiểu tương đương CLB 5 cho kỹ năng nghe và nói, CLB 4 cho kỹ năng đọc và viết.

3/ Canadian Experience Class:

  • Bạn đã làm việc toàn thời gian hợp pháp tại Canada ít nhất 12 tháng trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn xin visa trong ngành nghề đòi hỏi có kỹ năng.
  • Bạn đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về ngoại ngữ cần cho công việc đó.

4/ Bạn đã có chỉ định tỉnh bang (provincial nominee)(chỉ trong một số trường hợp)

ICEC hân hạnh đồng hành cùng Quý Khách Hàng chuẩn bị bước khởi đầu
thành công cho cuộc hành trình đến một tương lai an toàn và tươi sáng.